zonnepanelen vergelijken

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Waar u op moet letten bij zonnepanelen aanschaffen

Ongetwijfeld zie u steeds vaker zonnepanelen op daken verschijnen. Het is namelijk een zeer populaire manier om zelf energie op te wekken voor eigen gebruik. Uiteraard kan zonne-energie ook goed gebruikt worden voor het tegemoet komen in het dagelijkse energieverbruik bij bedrijven en instellingen. Het is een milieubewuste en voornamelijk milieuvriendelijke manier om energie op te wekken, doordat u gebruik maakt van de energie die voortkomt uit zonlicht. Omdat de energie veelal gelijk voor eigen gebruik wordt ingezet, gaat er weinig energie onnodig verloren. Bij zonnepanelen aanschaffen zijn er zeker voldoende aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden, om ook daadwerkelijk een hoog rendement te behalen.

zonnepanelen aanschaffen

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnelanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend meerdere offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Waarom zonnepanelen aanschaffen

U kunt u afvragen of het inderdaad rendabel zal zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Wanneer u wilt voorkomen dat u meegetrokken wordt in weer een nieuwe hype is het begrijpelijk dat u vooraf eerst volop informatie wilt inwinnen over wat zonnepanelen nou precies zijn, hoe deze in werking gaan en wat de daadwerkelijke voordelen zijn ten opzichte van het gebruikelijke energievoorziening die u nu nog vanuit het reguliere energienetwerk ontvangt van uw vertrouwde energieleverancier. Is het al de moeite en vooral de toch prijzige investering waard?

Overwegingen voor keuze zonnepanelen

Om de vraag ‘waarom zonnepanelen aanschaffen?’ te beantwoorden, zijn tal van redenen aan te dragen. Ten eerste verkrijg u energie door stroom te produceren via zonlicht wat gratis en voor niets beschikbaar is. Er staat geen limiet op het totaal aan zonlicht dat u als individu mag ontvangen, het is simpelweg beschikbaar. Zelfs wanneer de zon niet goed zichtbaar is, kunt u alsnog energie opwekken. Daarnaast hebt u er weinig tot geen omkijken naar, omdat de zonnepanelen vanuit zichzelf het werk doen waarvoor ze zijn geïnstalleerd, namelijk het opvangen van zonlicht en het omzetten naar bruikbare energie. Ten opzichte van de regulier energievoorziening kunt u bovendien opmerken dat hierin enkel stijgingen in prijzen zijn te melden, aangezien elk jaar opnieuw de energiebelasting stijgt en u dus meer betaalt voor eenzelfde hoeveelheid aan energie.

omgeving zonnepanelen

Milieuvriendelijke energie

Zoals vermeld is het opwekken van zonne-energie een milieuvriendelijke optie. Wanneer u gebruik maakt van zonnepanelen, hoeft u geen verbranding van fossiele brandstoffen toe te passen om energie op te wekken. Vaak is dit bij reguliere energiesystemen nog wel het geval, waardoor er een grotere belasting op het milieu optreedt. Er komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals broeikasgassen als kooldioxide, het welbekende CO2. Hier is bij het gebruik van zonnepanelen geen sprake. Dit komt ten goede van het milieu en de opwarming van de aarde zal worden teruggedrongen, naarmate meer mensen overgaan op dit type energievoorziening.

Voorbeeld volgt

Doordat er meer energie vanuit zonnepanelen kan worden opgewekt, zullen ook de reguliere energieleveranciers minder energie hoeven te leveren. Ook bij hen zal de uitstoot van CO2 hierdoor verminderen, wanneer er minder energie hoeft worden opgewekt via fossiele brandstoffen om aan de vraag te voldoen. De brandstoffen blijven behouden en er zal minder vervuiling optreden. Niet alleen zelf zorgt u zo voor een beter milieu, ook trekt dit door naar andere instanties, simpelweg omdat er minder energie op die manier hoeft te worden opgewekt en geleverd.

milieuvriendelijke stroom

Besparing op de energierekening

Doordat u met zonnepanelen zelf energie kunt opwekken uit het licht dat de zon op de panelen werpt, hoeft u minder energie van energieleveranciers te ontvangen. In plaats van ervoor te betalen, krijgt u het zo gratis en voor niets. In zekere mate uiteraard, want u moet wel open staan voor de ruime investering om de zonnepanelen te plaatsen op het dak van uw woning of bedrijfspand. De zon levert het benodigde licht echter voor niets, waardoor u kunt besparen op de energierekening. Hoe minder energie u verder nog nodig hebt, des te minder hoeft u te betalen. Op den duur hebt u dan ook de investering er ruimschoots uit terug.

besparen op stroom

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen

Net als bij particulieren kan het plaatsen van zonnepanelen ook voor bedrijven aantrekkelijk zijn. Ook dan zijn er tal van voordelen die het de moeite waard van een investering maken. Het loont zeker om u er als bedrijf in ieder geval in te verdiepen om zo te ontdekken op welke wijze u voordeliger uit kunt zijn, dan bij behoud van de reguliere energievoorziening. Ook voor ondernemers en bedrijven zijn er diverse subsidies vanuit de overheid die het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk maken. Zo wordt de investering namelijk betaalbaar en rendabel gemaakt. Door hierover gedegen informatie in te winnen, weet u wat u kunt verwachten en waar de voordelen zijn te behalen.

Een zakelijke subsidie

Omdat zonnepanelen bijdragen aan een beter milieu, stimuleert de overheid de aanschaf hiervan. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijfsinstellingen. Op deze manier hoopt de overheid de klimaatdoelstellingen van 2020 te behalen. Er zijn zowel landelijke als gemeentelijke subsidies in het leven geroepen om bedrijven te motiveren tot de aanschaf van zonnepanelen. Zo vangt u dubbel voordeel. Zakelijke subsidies zijn gericht op het bieden van extra fiscale aftrekposten. Hiervoor is het wel van belang dat het bedrijf reeds winst of inkomen maakt, omdat subsidies niet rendabel zijn wanneer een onderneming verlies draait. Hoe hoger de winstoptiek voor een bedrijf, hoe gunstiger de subsidies zullen uitpakken.

Soorten subsidies voor bedrijven

Er zijn verschillende subsidies waarvoor bedrijven in aanmerking kunnen komen. Zo is er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ofwel in het kort gezegd de KIA. Afhankelijk van de gemaakte investeringskosten wordt de aftrek bepaald. Een investering dient minimaal tussen de € 2.301 en € 56. 192 te liggen, wil een aftrek worden toegezegd.  Afhankelijk van de rechtsvorm waaronder het bedrijf valt, namelijk bijvoorbeeld een BV, een maatschap of eenmanszaak valt tussen de 6% en 12% belastingbesparing te realiseren. Ook is er de energie-Investeringsaftrek of de EIA. De fiscale aftrek bedraagt hiervan ronde 55,5%. De minimale capaciteit aan opbrengst in kWh dient minimaal 25 kWh te zijn om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Hiervoor zijn ongeveer 85 zonnepanelen nodig. Daarnaast is er nog een SDE+ subsidie voor grote projecten. Hierbij wordt bovendien het verschil in kosten voor grijze en groen stroom vergoedt door de overheid. Kleinere ondernemingen komen hier niet voor in aanmerking.

kosten op stroom zonnepanelen

BTW terugvragen bij belasting

Zowel particulieren als bedrijven kunnen naast de beschikbaar gestelde subsidies eveneens 21% op de aankoop- en installatiekosten terugvragen bij de belasting door de BTW te declareren. Zo bespaart u nog eens een aanzienlijk extra bedrag en wordt een investering in zonnepanelen nog aantrekkelijker gemaakt. U doet er goed aan om hierover vooraf informatie in te winnen zodat u volledig op de hoogte bent van voordelen waar u recht op hebt en die u kunnen helpen over te stappen op deze gunstige methode van energievoorziening.

Rendabele investering

Er zijn dus tal van goede redenen te bedenken waarom zonnepanelen aanschaffen en zonnepanelen zakelijk aanschaffen een goed idee is. Er zijn tal van subsidies en regelingen te treffen die aanzienlijke kortingen opleveren, waardoor de aanschafskosten worden beperkt. Daarnaast is er een goede besparing op de elektriciteitsrekening mee te behalen, waardoor u de investering er binnen enkele jaren ruimschoots uit hebt gehaald. Zonnepanelen leveranciers kunnen u gedegen informeren over alle ins-and-outs, zodat u de juiste zonnepanelen aanschaft waarmee het hoogste rendement valt te behalen. Zo worden zonnepanelen vanzelf een rendabele investering.