zonnepanelen vergelijken

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Wat kosten zonnepanelen?

Er is eigenlijk geen betere tijd om zonnepanelen te kopen dan op dit moment. Doordat het plaatsen van zonnepanelen een steeds vertrouwder onderdeel van het straatbeeld wordt en er een merkbare stijging is in populariteit, is de prijs ook aanzienlijk gedaald. Zo wordt het voor steeds meer mensen haalbaar om tot de aanschaf van zonnepanelen over te gaan. Uiteraard zal alsnog wel enigszins diep in de buidel moeten worden getast, echter kunt u wel rekenen op een aanzienlijk rendement. Ook zult u de kosten voor aanschaf er in enkele jaren uit kunnen halen, waardoor u uw energierekening nog meer zult zien dalen.

wat kost zonnepanelen

Zelfvoorzienend energie opwekken

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk omdat u hiermee zelf stroom kunt opwekken en zo kunt voorzien in uw eigen energiebehoefte. U zult hierdoor minder tot mogelijk zelfs geen stroom meer hoeven te vragen van reguliere energieleveranciers. Dit belooft een aanzienlijke daling in de energierekening voor jaarlijks energieverbruik. Daarnaast zijn er nog tal van aanvullende factoren te noemen die bijdragen aan een gunstige kostenbesparing voor zowel gebruik als aanschaf van zonnepanelen. Om de vraag: “wat kosten zonnepanelen?” juist te kunnen beantwoorden, dient u volledig op de hoogte te zijn van alle bijkomstigheden, subsidies en mogelijkheden die een uitwerking hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Daarna is vast te stellen wat de aanschaf van zonnepanelen zal gaan kosten.

Terugverdientijd in acht nemen

Wanneer u zonnepanelen aanschaft, gaat u ervanuit dat u hiermee een bepaald rendement kunt behalen. Dat wil zeggen, u zult een bepaalde hoeveelheid energie kunnen opwekken wat in mindering zal worden gebracht op de gebruikelijke jaarlijkse eindrekening die u vanuit de reguliere energieleverancier zou ontvangen. Door zelf energie op te wekken, hebt u namelijk minder energie van hen nodig om in uw energiebehoefte te voldoen. Deze kosten die u nu bespaart, worden afgetrokken van de investering die u voor de aanschaf van zonnepanelen en installatie hiervan hebt gedaan. Zo komt u uiteindelijk tot een x-aantal jaren waarin u de aanschafskosten eruit hebt gehaald. Daarna zult u enkel nog minder gaan betalen voor energie en gaat de investering lonen. Voor een gemiddelde terugverdientijd staat gemiddeld zo’n 6 tot 9 jaar. Dit is vergelijkbaar met een rendement van ongeveer 11% op de investering zelf.

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnelanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend meerdere offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Investering voor langere termijn

Zonnepanelen kopen doe u niet zomaar. Het is een investering die naar verwachting voor langere tijd voordeel op moet gaan leveren. Het is dan ook zeker niet zomaar een aanschaf waar u onbedachtzaam aan moet beginnen. Zolang u uzelf vooraf gedegen laat informeren, zult u voor uzelf kunnen bepalen op welke wijze deze investering lucratief kan zijn. Hiervoor is een juiste advisering van essentieel belang. Er zijn namelijk flink wat aandachtspunten en factoren die een uitwerking hebben op zowel de aanschafskosten als het uiteindelijke rendement dat met de zonnepanelen valt te behalen. Zowel de kosten die u investeert als de voor ogen opgestelde besparing die u over jaren wilt gaan behalen, bepalen het totaalplaatje aan kosten die voor het installeren en gebruik van zonnepanelen kan worden voorgelegd.

Kosten voor energieverbruik

Om vast te stellen hoeveel zonnepanelen kosten, moet u eerst helder hebben hoe hoog het energieverbruik is dat uw huishouden op jaarbasis benodigd. Een gezin met meerdere mensen verbruikt als vanzelf logischerwijze een stuk meer dan een huishouden waar twee mensen wonen. Wanneer u met zijn tweeën ongeveer rond de 3400 kiloWattuur of kWh verbruikt, dan hebt u een zonnesysteem nodig dat tenminste een vermogen van zo’n 4000 Wp oplevert. Om hieraan te voldoen kunt u kiezen voor het plaatsen van ongeveer 16 zonnepanelen die elk zo’n 250 Wp opwekken. Qua kosten kunt u dan al snel rekenen op € 7.600, waarbij de installatie kosten reeds zijn meegerekend.

Wattpiek versus KiloWattuur

Om het vermogen van een zonnepaneel aan te geven, wordt een meeteenheid gehanteerd dat is opgebouwd uit onder meer de sterkte van het licht en de richting waarop het invallende licht valt. Bovendien bevat het de luchtmassa en temperatuur. Deze meeteenheid wordt uitgedrukt in Wattpiek. Door middel van deze meeteenheid kunnen zonnepanelen tegen elkaar worden vergeleken en kunt u bepalen hoeveel Wattpiek elk zonnepaneel dient op te wekken om de gewenste hoeveelheid aan stroom te verkrijgen. Vervolgens kunt u hieruit weer afleiden hoeveel zonnepanelen u nodig zult hebben en dus hoe duur uw investering zal zijn. Hoe meer zonnepanelen u nodig hebt, hoe duurder de aanschaf.

wattpiek zonnepanelen

Dakoppervlak meten

Er spelen tal van factoren een rol in het bepalen wat de meeste geschikte zonnepanelen zijn om het gewenste rendement te behalen. Om vast te stellen of u überhaupt zonnepanelen kunt plaatsen en hoeveel dit er dan kunnen zijn, dient u vooraf de omvang van het dakoppervlak vast te stellen waarop u de zonnepanelen wilt installeren. Zo weet u hoeveel zonnepanelen erop geplaatst kunnen worden en dus of u kunt kiezen voor meerdere zonnepanelen met een lager vermogen aan Wp of juist moet gaan voor minder zonnepanelen met een hoger vermogen aan Wp. Ook de helling is hierin bepalend. Komen de zonnepanelen op een schuin dak of op een plat dak te staan? Indien op een plat dak, onder welke helling en in welke richting kunt u ze dan plaatsen zodat ze voldoende zonlicht vangen? Dit zijn allemaal aandachtspunten die in de aanschafkosten een rol spelen.

Zonlicht of schaduw

Naast de afstelling van het dak is het evenzo belangrijk om te bepalen in welke richting het dak gericht staat. Zonnepanelen op daken die op het zuiden gericht staan, vangen uiteraard meer zonuren, dus meer licht en kunnen zo meer energie opwekken. Dit doet veel goeds voor het rendement aan stroom. Hoe meer licht de zonnepanelen kunnen vangen, des te meer profijt u er aan zult hebben. Evenzo belangrijk is het daarom om na te gaan hoeveel schaduw op het dak en daarnaast op de zonnepanelen wordt geworpen. Een dak op het zuiden vangt bij voorbaat veel schaduw. Zonnepanelen op een plat dak dienen onder een bepaalde helling geplaatst te worden waardoor ze de zonnepanelen op elkaar schaduw kunnen werken. Hierdoor wordt de opbrengst aan energie verlaagd, want niet alle zonnepanelen wekken evenveel energie op. In de aanschaf van zonnepanelen zal dit een uitwerking hebben op welke benodigdheden u dient te kiezen om dit te effect op te heffen. Uiteraard beïnvloedt dit ook de kosten.

zonlicht zonnepanelen

Gedeelde smart

Om te besparen op de investering in zonnepanelen, kunt u ervoor kiezen om samen met anderen gelijktijdig een aanschaf te doen. Hierdoor kunt u vaak een aantrekkelijke korting ontvangen van installateurs. Wanneer u met het idee loopt om zonnepanelen te gaan plaatsen, loont het dus om even rond te vragen bij buren in de straat om te zien of zij ook toevallig interesse hebben om over te stappen op deze duurzame vorm van zelfvoorzienende energieopwekking. Wellicht zijn zij al meer op de hoogte en kunnen u samen tot een goed geïnformeerde keuze komen. Door eenzelfde soort zonnepaneel aan te schaffen in grotere getalen, zorgt de korting voor een welkome besparing op een kostbare investering.

Teruggaaf via subsidie

Een ander voordeel dat helpt te besparen op de aanschafskosten voor zonnepanelen, de verschillende benodigde accessoires en installatiekosten, is dat u de BTW op het aankoopbedrag kunt terugvragen via de belasting. De overheid moedigt zo de overstap op dit type energiesysteem aan. Het is namelijk een milieuvriendelijke manier om zelf in uw eigen energiebehoefte te voldoen. Om dit te stimuleren kunt u dus een extra 21% besparen. Hierdoor wordt de investering voor velen opnieuw een haalbare mogelijkheid.

Salering voor overschot aan energie

Zodra u zonnepanelen hebt geïnstalleerd, begint de besparing. De energie die u zelf weet op te wekken, hoeft u immers niet meer op te vragen bij een reguliere energieleverancier. Het is zelfs zo dat wanneer u een teveel aan energie opwekt, dus meer dan u voor eigen verbruik nodig blijkt te hebben, u dit kunt terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk en dus de leverancier. Zij nemen dan energie van u over, in plaats van andersom. Hiervoor krijgt u een geringe vergoeding. Bij de eindejaar berekening wordt eerst verrekend wat u eventueel teveel hebt betaald. Daarna wordt gekeken of er een overschot is aan energie die u zelf hebt opgewekt. Het terug leveren heeft salderen. Ook dit helpt mee in de besparing aan kosten die u voor de aanschaf van zonnepanelen kwijt bent.

salderen op zonnepanelen

Exacte prijzen opvragen

Zoals u ziet zijn er veel factoren die meespelen in de uiteindelijke bepaling op de vraag: “wat kosten zonnepanelen?”. U doet er goed aan om vooraf bij meerdere installateurs advies in te winnen en offertes aan te vragen. Hierin staat duidelijk vermeld wat de prijzen zijn voor de verschillende onderdelen die bij het installeren van zonnepanelen nodig zijn. Ook kan hierin worden vastgesteld hoe u kortingen kunt krijgen en hoe het totaal aan kosten voor zonnepanelen is opgebouwd. Door deze te vergelijken en helder te krijgen wat voor uw situatie de bepalende factoren zijn, kunt u weloverwogen een beslissing nemen, zonder onnodig hoge kosten te maken. Alhoewel het prijzig kan zijn om zonnepanelen te installeren zijn er ook vele mogelijkheden om de kosten te verlagen of op den duur zelfs terug te verdienen.