zonnepanelen vergelijken

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Met zonnepanelen hoog rendement behalen

Zodra u overstapt op een nieuw energiesysteem op basis van energie die opgewekt wordt uit zonne-energie door middel van zonnepanelen, dan is het uiteindelijke streven gericht op het behalen van een zo’n hoog mogelijk rendement. Het rendement toont hierin het totaal aan opbrengst dat uit de zonnepanelen aan bruikbare energie is verkregen. Hoe hoger het rendement, dus de opbrengst, des te minder elektriciteit u nog hoeft te vragen vanuit het reguliere energienetwerk dat wordt aangeboden door uw vertrouwde energieleverancier. Met zonnepanelen wilt u vaak een zo’n zelfvoorzienend mogelijk vermogen opwekken en dus een zonnepanelen hoog rendement behalen.

hoog rendement zonnepanelen

Onderzoek biedt inzicht

Om dit mogelijk te maken, doet u er verstandig aan om voldoende advies en informatie te vergaren, alvorens u tot een aankoop overgaat. Zonnepanelen zijn toch een relatief dure investering en u wilt uiteraard wel waar voor uw geld krijgen. Er zijn bovendien tal van verschillende varianten en mogelijkheden, die elk hun eigen afgestemde onderdelen benodigen om de zonnepanelen op maximaal vermogen te laten functioneren en dus een hoger rendement haalbaar te helpen maken. Het loont daarom zeker om vooraf uzelf goed op de hoogte te stellen van alle ins-and-outs, zodat u niet achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. U wilt gelijk de juiste combinatie aan benodigdheden aanschaffen, zodat u het maximale rendement uit uw investering kunt halen.

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnelanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend meerdere offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Uitleg over rendement

Rendement valt te behalen uit de hoeveelheid aan opgewekte energie die via zonnepanelen voor eigen gebruik kan worden ingezet. Hierdoor hoeft u minder energie te ontvangen van energieleveranciers, waardoor de energierekening op jaarbasis lager zal uitvallen. Het vermogen van zonnepanelen om energie op te wekken wordt uitgedrukt in de meeteenheid Wattpiek of afgekort Wp. Dit is echter nog niet de uiteindelijke opbrengst. Een zonnepaneel kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid aan Wattpiek genereren. U zult dan ook altijd meerdere zonnepanelen nodig hebben als u zelfstandig wilt voorzien in de jaarlijkse energiebehoefte voor uw huishouden. De uiteindelijke opbrengst wordt uitgedrukt in kiloWattuur of kWh.

Zonnepanelen hoog rendement berekenen

Om de opbrengst in kiloWattuur te berekenen telt u het behaalde maximale vermogen van de som aan zonnepanelen bij elkaar op. Wanneer u bijvoorbeeld een 7-tal zonnepanelen hebt die elk een vermogen van 250 Wp kunnen realiseren en deze wekken per uur dit maximaal aan energie op, dan hebt u op een dag waarop dit 6 uur is gerealiseerd een totaal vermogen aan energie behaald van 10,5 kWh. Om de uiteindelijke opbrengst op jaarbasis in te schatten, vermenigvuldigt u dit vermogen met het aantal dagen in een jaar, dus keer 365 dagen. Hiermee behaalt u op jaarbasis een energieopbrengst van 3.832,5 kWh.

blauwe zonnepanelen

Rendement versus energierekening

Het daadwerkelijke rendement wordt dan vervolgens behaald door te kijken hoeveel u uiteindelijk op de gebruikelijke energierekening hebt bespaard door nu zelf energie op te wekken. Dit bepaalt of u daadwerkelijk een hoog rendement hebt behaald. Het gaat er immers om hoeveel kiloWatturen aan energie er kan worden opgewekt met zo weinig mogelijk geld aan investering. Hiervoor berekent u de huidige stroomprijs van bijvoorbeeld gemiddeld 0,23 per kWk. Zodra u hebt vastgesteld dat u een opbrengst hebt van 3.832,5 kWh vermenigvuldigt u dit met de gemiddelde stroomprijs, wat een besparing oplevert van zo’n € 881 op jaarbasis. Aan de hand van deze inschatting kunt u vervolgens de terugverdientijd berekenen.

Terugverdientijd bij rendement

De terugverdientijd betreft de periode waarin u de aanschafskosten eruit kunt terugverdienen op basis van de behaalde besparing ten opzichte van de energie die u normaal via het reguliere energiesysteem zou hebben ontvangen. Het geïnstalleerde vermogen geldt als maximum. Gemiddeld wordt voor de daadwerkelijke opbrengst zo’n 85% gerekend. Bij een jaarlijkse opbrengst van 3.832,5 kWh aan stroom dient u dit aantal kWh te vermenigvuldigen met de actuele stroomprijs. De besparing van € 881 wordt door de aankoopprijs gedeeld, waardoor u uitkomt op het totaal aantal jaar waarin u de kosten zult hebben terugverdient. Wanneer u rond de € 7900,- hebt betaald voor aanschaf- en installatiekosten, komt u uit op bijna 9 jaar.

terugverdientijd zonnepaneel

Aanschafprijs als investering

De aanschaf van zonnepanelen kan prijzig lijken, maar uiteindelijk kan het u jaarlijks een fikse besparing opleveren, wanneer u voldoende aandacht hebt besteed aan alle aandachtspunten die het functioneren van zonnepanelen helpen optimaliseren. De aanschafsprijs is eigenlijk een investering die u uiteindelijk een besparing in energiekosten zal opleveren, doordat u niet langer afhankelijke van stroom vanuit het regulier energienetwerk, maar zelfvoorzienend bent om te voldoen in de eigen energiebehoefte van uw huishouden of bedrijfspand. Door nu even flink in de buidel te tasten, komt het geld uiteindelijk jaarlijks in een besparing naar u terug totdat u het aankoopbedrag eruit hebt gehaald. Vanaf dat punt blijft u nog meer voordeel behalen.

Optimaliseren van hoog rendement

Om de kans op een hoge opbrengst te vergroten, is het belangrijk dat u op de hoogte wordt gesteld van de vele mogelijkheden die het functioneren van de zonnepanelen helpen optimaliseren. Er vraagt namelijk om een combinatie van benodigdheden die volledig op elkaar zijn afgestemd, om zoveel mogelijk opwekking van energie mogelijk te maken. Verkeerd op elkaar afgestemde onderdelen zorgen voor een vertraging in de stroomtoevoer en dus uiteindelijk ook in de algehele opbrengst. Dit wilt u kosten wat kost voorkomen.  Daarnaast zijn er nog tal van andere externe factoren die het functioneren beïnvloeden. Het is verstandig om ook hier volledig op in te kunnen springen.

hoog rendement zonnepaneel

Aandacht voor omgevingsfactoren

Zonnepanelen hebben veel zonlicht nodig om het maximum aan vermogen per zonnepaneel te benutten. Het is daarom gunstig als het dak waarop deze geplaatst zullen worden, op het zuiden gericht zijn. Valt er veel schaduw op het dak, door een noordelijke ligging of door objecten die een schaduw afgeven op de zonnepanelen, dan is dit nadelig voor de uiteindelijke opbrengst. Een plat dak zorgt verder ook voor extra aandacht, aangezien de zonnepanelen nu zelf onder een bepaalde hellingshoek geplaatst dienen te worden. Zijn ze allen gericht naar één kant, dan zullen ze mogelijk schaduw werpen op andere zonnepanelen. Een plaatsing met een afwisselende oost/west-hellingshoek kan dan uitkomst bieden. Ook dient er voldoende wind langs de zonnepanelen te gaan, om een overmatige hitteopbouw te voorkomen. Ondanks dat zonnepanelen zonlicht benodigen, werken ze minder effectief bij oververhitting.

 

kwaliteit of kwantiteit zonnepanelen

Zonnepanelen: kwaliteit of kwantiteit

Er zijn tal van verschillende soorten zonnepanelen beschikbaar. Om voor zonnepanelen hoog rendement te bepalen, kunt u bekijken hoeveel u er nodig hebt om een bepaalde opbrengst aan stroom te genereren. U hebt zonnepanelen van 250 Wp, maar ook van 300, 400, 600 en zelfs 1000 Wp. Zeker als u over een kleine oppervlakte beschikt, kunt u ervoor kiezen om zonnepanelen met een hoger vermogen aan Wattpiek te plaatsen. Zo behaalt u alsnog eenzelfde zonnepanelen hoog rendement. Wel zullen dan de aanschafskosten hoger uitvallen.  Afhankelijk van uw specifieke situatie kan een rendement worden behaald via kwaliteit, dus duurdere zonnepanelen met een hoger vermogen aan Wattpiek of goedkopere zonnepanelen waar u meerdere van kunt plaatsen, maar die minder vermogen per panel genereren.