In Nederland worden nog volop fossiele brandstoffen gebruikt voor het generen van elektriciteit, waarbij het CO2 vrijkomt dat het broeikaseffect veroorzaakt. Met zonnepanelen wek je duurzame energie op. Je belast daarmee niet het milieu met emissies en je verbruikt geen brandstof uit een beperkte voorraad. Zonnepanelen zijn echter niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee. Om die reden verstrekt de overheid geen subsidie meer op zonnepanelen. Over wat een investering in zonnepanelen je opbrengt, en dus hun financiële opbrengst is, gaat dit artikel.

Wattpiek

Omdat de meeteenheid Wattpiek (Wp) verderop van dit artikel wordt gebruikt, geven we daar een korte uitleg over. De capaciteit van een zonnecel wordt uitgedrukt in Wp. Dat staat gelijk aan de productie van een watt onder standaardomstandigheden. We zullen hier niet op die omstandigheden ingaan. Een doorsnee zonnepaneel bereikt een rendement van zo’n 10 tot 20%. Een zonnepaneel met een oppervlakte van een vierkante meter haalt onder de standaardomstandigheden een productie van 100 tot 200 Wp. Voor een zonnepaneelinstallatie van een kWp is op basis van het voorgaande een oppervlakte met zonnecellen van vijf tot tien vierkante meter nodig. Voor Nederland wordt de volgende vuistregel toegepast: de opbrengst van zonnepanelen per jaar in kWh is gemiddeld 90% van de geïnstalleerde capaciteit in Wp.

Tip: Wil je jouw terugverdientijd zelf berekenen? Gebruik dan de terugverdientijd tool van Solease.nl.

Het bereken van de opbrengst van zonnepanelen

Aansluitend op het gemelde in de vorige paragraaf, leveren 12 zonnepanelen van 350 Wp elk jaarlijks 0,9 x 12 x 350 oftewel 3780 kWh op. Je betaalt in Nederland gemiddeld circa € 0,24 per kWh volgens de Consumentenbond. Dan staat 3780 kWh gelijk aan € 907. Samenvattend doen we hier de volgende aannames voor een berekening van de terugverdientijd:

  • De kosten van 12 zonnepanelen zijn gemiddeld circa € 5000, inclusief BTW. Na het terugvragen van de BTW betaal je voor de zonnepanelen zo’n € 4000.
  • De opbrengst is 3780 kWh aan elektrische energie per jaar.
  • Aan de elektriciteitsleverancier betaal je voor 3780 kWh € 907.

De terugverdientijd wordt dan 4000 / 907 = 4 jaar en 5 maanden.

Salderingsregeling

Als je met je zonnepanelen in Noord-Holland meer elektriciteit opwekt dan je nodig hebt, dan kan je die extra stroom aan het elektriciteitsnet leveren. Daarvoor krijg je dezelfde prijs als je betaalt voor de stroom die van het net afneemt. Dat heet de salderingsregeling. Vanaf 2023 zal die regeling langzaam worden afgebouwd, namelijk jaarlijks 9% minder, en wordt in 2031 volledig opgeheven. Na dat jaar krijg je een vergoeding voor de stroom die je levert.