Zonnepanelen worden momenteel in grote aantallen afgezet. Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research meldde aan het begin van 2021 dat er al ruim 1 miljoen woningen voorzien waren van zonnepanelen. Met andere woorden: één op de acht huizen beschikt over zonnepanelen. 

Toch blijven veel geïnteresseerden nog in twijfel door de actuele nieuwsberichten. Zo meldt het nieuws met enige regelmaat dat er een brand heeft plaatsgevonden, veroorzaakt door de zonnepanelen. Hoe deze branden ontstaan en hoe groot de kans op een brand daadwerkelijk is, zal in dit artikel ter sprake komen.

Oorzaak van de brand

Momenteel is de daadwerkelijke oorzaak van de branden door de pv-systemen nog niet vastgesteld, al denken de schade-experts dat 80% à 99% van de problemen veroorzaakt wordt door connectoren. De connectoren zijn verantwoordelijk voor de verbinding van de panelen en de verlengkabels op het dak.

Zonnepanelen zullen het zonlicht opzetten naar gelijkstroom, waarbij de gelijkstroom via kabels in beweging wordt gebracht. Echter kan deze beweging niet gemakkelijk meer gestopt worden. Indien er een knik in de kring ontstaat, zullen de elektronen de lucht in springen, waardoor een vlamboog kan ontstaan. De temperatuur hiervan kan enorm hoog oplopen, waardoor de brandbare materialen in de omgeving in brand kunnen vliegen. 

Toch blijkt het aantal branden door zonnepanelen in praktijk enorm mee te vallen. Brandveilig.com gaf aan dat het aantal incidenten met zonnepanelen jaarlijks nog geen 1% is. Kortom, een relatief kleine kans.

Daadwerkelijke brandbaarheid 

Voordat de panelen verkocht mogen worden door een zonnepanelen bedrijf zullen ze eerst worden getest op de brandveiligheid. De brandwering van de zonnepanelen kan echter wel verschillen. Zo wordt de brandwerendheid van de panelen ingedeeld op drie niveaus: brandklasse A, B en C. Hierbij is brandklasse A het meest brandwerend. 

Om de brandwerendheid te bepalen, gaan de panelen door twee testen heen: de vlamverspreidingstest en de brandtest. Gedurende de vlamverspreidingstest wordt bepaald in welke mate de brand zich zal verspreiden, indien er sprake is van een brand. Bij de brandtest wordt nagegaan of een externe brand ervoor kan leiden tot een verbranding of doorbranding van het zonnepaneel.